Liiketoiminnan kehittäminen

Keskeisintä toimialaamme ovat liiketoiminnan kehittämisen strategisiin valintoihin liittyvä konsultointi sekä kehitysprojektien suunnittelu ja ohjaus. Kehitysprojektien reunaehdot muodostuvat usein lainsäädännöllisistä ja rakennusteknisistä faktoista, joiden tulkinnalle laaja-alainen kokemuksemme antaa kestävän taustan. Liiketoiminnan kehittämiseen kuuluu myös kumppanuuksien ja verkostotoiminnan kehittäminen, joiden tunnusteluun voimme tarjota konsulttiapua. Vahvuuksiamme ovat kansallisten toimijaverkostojen tuntemus ja hyvät kansainväliset suhteet aikaisemman toiminnan perusteella.

Paloturvallisuus

Paloturvallisuus on yksi rakentamisen turvallisuuden perusvaatimuksista, joka vaikuttaa suunnitteluratkaisun lisäksi moniin rakentamisen yksityiskohtiin sekä materiaalien valintaan. Näin ollen sen on oltava alusta alkaen lähtökohtana mukana kaikissa tuotekehitys- ja projektinohjaustehtävissä. Normituksen lisäksi palon kehittymisen ja sen vaikutusten tunteminen antaa todellisemman pohjan paloturvallisuuden arvioinnille. Konsultoimme paloteknisissä asioissa vankalla kokemuksella.

Ääneneristys ja rakennusfysiikka

Ääneneristys on keskeinen viihtyvyyteen vaikuttava tekijä rakennuksissa, joissa naapuri on huoneistoja erottavan rakennusosan takana. Vaatimuksia ääneneristykselle aiheuttavat myös rakennuksen laitteet ja liikennemelu. Rakennusfysikaalisen toiminnan tuntemus on rakenteiden pitkäaikaiskestävyyden perusta. Erityisesti toimialaamme on konsultointi keveiden puurakenteiden suunnittelussa ja tuotekehityksessä.

Kustannusarviot

Rakennusprojektin totuudenmukainen kustannusarvio on yksi menestyksekkään projektin kulmakivistä. Kustannusarvio ja arvioon perustuva suunnittelunohjaus on tehokas tapa ohjata projekti heti alusta taloudelliselle polulle. Toteutamme pienien ja keskisuurien rakennusprojektien kustannusarviot nopeasti, tarkasti ja tehokkaasti. Kustannusarviot voidaan toteuttaa hankkeen suunnittelun tilanteesta riippuen tavoitehinta-, rakennusosa-arvio tai panosmenetelmää käyttäen.